قدر لحظات

قدر زمان را چه کسی خوب می داند؟

قدر 10 سال رو کی خیلی خوب می دونه ؟ زن و شوهری که بعد 10سال از هم طلاق گرفتن!

قدر 7 سال رو کی خیلی خوب می دونه ؟  بر وبچه ها ی فارغ التحصیل رشته پزشکی !

قدر 4 سال رو کی خیلی خوب می دونه ؟  بر و بچه های کارشناسی که مشروط شدن ، یا اخراج شدن !!

قدر 2 سال رو کی خیلی خوب می دونه ؟ سرباز فراری ها !! نه هر سربازی

قدر 1 سال رو کی خیلی خوب می دونه ؟ همین پشت کنکوری ها !!

قدر 9 ماه رو کی خیلی خوب می دونه ؟ مادرایی که بچه ی مرده ایی بدنیا می یارن !!

قدر 1 ماه رو کی خیلی خوب می دونه ؟ اونایی که 30 روز ماه رمضان و روزه می گیرن !!

قدر 1 هفته رو کی خیلی خوب می دونه ؟ سردبیرای مجله های هفته گی !!

قدر 1 روز رو کی خیلی خوب می دونه ؟ کارگرای روز مزد !!

قدر 1 ساعت رو کی خیلی خوب می دونه ؟ عشاق منتظر !!

قدر 1 دقیقه رو کی خیلی خوب می دونه ؟ کسانی که از اتوبوس و قطار جا موندن !!

قدر 1 ثانیه رو کی خیلی خوب می دونه ؟ اونایی که در تصادف رانندگی جان سالم بدر بردن !!

قدر 1/0 ثانیه رو کی خیلی خوب می دونه ؟ اونایی که در مسابقات المپیک ، نفر دوم شدن !!

قدر 1 دوست رو کی خیلی خوب می دونه ؟ اونی که در یه حادثه از دستش داده باشه !!

/ 0 نظر / 10 بازدید